Uitleg Neuroptimal® neurofeedback

Hoe Neuroptimal® neurofeedback werkt

Neurofeedback is EEG (elektro-encefalogram) of hersengolf-biofeedback. Het algemene vakgebied van neurofeedback werd oorspronkelijk ontwikkeld in de jaren 1960-1970 en werd uitgevoerd met grote, logge computers. Sindsdien hebben ingrijpende technologische ontwikkelingen het zeer toegankelijk gemaakt. Klinisch psychologen, Drs. Valdeane en Susan Brown, oprichters van het Zengar Institute, Inc., hebben eenvoudige, interactieve software gecreëerd die gebruikmaakt van deze krachtige technologie in een gemakkelijk te gebruiken programma genaamd Neuroptimal®. Hoewel gebaseerd op technologie die Dynamical Neurofeedback® gebruikt (zie meer hieronder), is deze vorm van neurofeedback niet-invasief, vrij van medicijnen en een zeer gepersonaliseerd hersentraining systeem dat het centrale zenuwstelsel (CZS) helpt om optimaal gebruik te maken van de natuurlijke bronnen van je brein.

Neuroptimal® Neurofeedback is een hulpmiddel dat elk individueel brein informatie geeft over zijn eigen functioneren van moment tot moment. Elke cliënt is verbonden met het systeem met zilveren sensoren die op de hoofdhuid zijn geplaatst met een geleidende pasta. Het systeem leest kleine wervelingen van elektrische energie die plaatsvindt als hersencellen met elkaar communiceren. Het is in staat om functie en stabiliteit te bepalen met behulp van complexe wiskunde.

Terwijl de cliënt comfortabel in een stoel zit en is aangesloten op deze sensoren, kijkt hij/zij naar een video van bewegende kleuren en geometrische vormen terwijl hij/zij luistert naar prettige muziek. Wanneer de software een moment van instabiliteit in de hersenen heeft bepaald, worden de muziek en beweging van de video kort onderbroken. Het is deze onderbreking die de hersenen aangeeft dat er iets is veranderd en mogelijk niet in orde is. Dit hoorbare signaal moedigt de hersenen aan om zichzelf te “resetten” en zelfcorrigerend op te treden, vaak met opmerkelijke aanpassingen in de werking ervan. Met deze grotere stabiliteit nemen symptomen af en verdwijnen ze soms volledig.

Veel van ons lijden komt voort uit hardnekkige terugkerende gedachten en gevoelens waarin onze geest emotioneel gestrand raakt of cognitief “vastzit”. Neuroptimal® neurofeedback training voor de hersenen is vergelijkbaar met fysieke training voor het lichaam. Het stimuleert de hersenen om te putten uit de bestaande bronnen en zichzelf uit deze mentale sleur te halen. Het resultaat is een meer open en positieve mindset waarin obstakels beter beheersbaar zijn en problemen gemakkelijker op te lossen zijn.

De wetenschap achter Neuroptimal® neurofeedback

Net zoals jij de meest efficiënte manier hebt ontwikkeld om te lopen, gegeven JOUW specifieke vorm, gewicht en grootte, is je brein ontworpen om zijn eigen, unieke, meest efficiënte reactie op verschillende situaties te vinden, ALS het de juiste feedback op het juiste moment krijgt.

Dynamical Neurofeedback® is de sleutel, wetenschappelijke technologie ontwikkeld door het Zengar Institute, dat wordt gebruikt in zijn Neuroptimal® neurofeedback-trainingsystemen. In plaats van specifieke “richting” te geven zoals andere vormen van neurofeedback doen, is Dynamical Neurofeedback® ontworpen om gebruik te maken van de natuurlijke leerprocessen van de hersenen door het aan te moedigen om te functioneren zoals oorspronkelijk ontworpen. De neurofeedback trainers van Neuroptimal® bevorderen en vergemakkelijken eenvoudigweg de natuurlijke neiging van de hersenen tot zelfregulering, veerkracht en flexibiliteit.

De Dynamical Neurofeedback®-technologie is uniek voor de Neuroptimal® trainer-interface en is gebaseerd op de volgende observaties met betrekking tot de fysiologie van de hersenen:

  • Hersendynamiek: de hersenen zijn een niet-lineair, dynamisch systeem dat informatie waarneemt en zich aanpast aan binnenkomende stimuli in een dynamiek van eindeloze, voortdurende processen.
  • Procesvariabiliteit: de hersenen tonen geen absolute waarden voor de hoeveelheid hersengolven die nodig zijn voor specifieke cognitieve functies.
  • Functionele targeting: hoewel sommige fysiologische functies grotendeels gelokaliseerd zijn op een punt in de hersenen, is de grotere realiteit dat de hersenen een zeer onderling verbonden netwerk zijn van meerdere, verspreide functies en locaties. Het werkt net als het hele wereldwijde web. Dit betekent onder andere dat er een dynamisch bereik van variabiliteit is binnen verschillende delen van de hersenen dat het optimale psychologische evenwicht bepaalt voor elke individuele persoon. Dit bereik varieert ook dynamisch van moment tot moment, afhankelijk van de processen die op dat moment actief zijn.

Deze principes leiden het ontwerp van de Neuroptimal®-trainingsystemen en verklaren uiteindelijk de effectiviteit van Dynamical Neurofeedback® bij het aanpakken van een breed scala aan zorgen, in de verschillende omgevingen waarin het is gebruikt.

Hersendynamiek

De hersenen zijn een dynamisch orgaan gericht op algemene, maar niet absolute zelfregulering. Niemand hoeft een jong kind de “beste” manier van lopen te leren. Door experimenten ontdekt en ontwikkelt het brein een interne balans en natuurlijke gang uniek voor dat individu. De processen van aanpassing en accommodatie werken als een dynamisch paar om de individueel unieke en optimale manier voor elk individu vast te stellen om te werken, gegeven hun algehele fysieke status, inclusief eventuele beperkingen. Dit gebeurt omdat de hersenen voortdurend feedback verwerken en beoordelen van de spieren en andere aspecten van het musculoskeletale systeem over hun relatieve positie en stabiliteit in de ruimte. Op deze manier verkent, breidt uit en consolideert het de intrinsieke veerkracht en flexibiliteit die nodig zijn om adaptief te lopen, ongeacht het oppervlak en hoe zacht, hobbelig, stabiel of glad het ook mag zijn. Door dit proces te herhalen bij elke stap leert de hersenen hoe ze moeten lopen, allemaal zonder enige “expert” die uitlegt welke bewegingen van welke spieren nodig zijn.

Op dezelfde manier stelt Dynamical Neurofeedback® het brein in staat om zijn eigen reactie- en copingstrategieën samen te stellen op basis van binnenkomende informatie. Als gevolg daarvan is het Neuroptimal®-systeem intrinsiek niet-invasief en niet-corrigerend.

Procesvariabiliteit

Naast oneindig cyclisch en zelfregulerend te zijn, hebben de hersenen geen absolute waarden voor hoeveel van een bepaalde hersengolf intrinsiek “het beste” is voor bepaalde activiteiten. Een dergelijk “gemiddelde” varieert aanzienlijk van persoon tot persoon en van moment tot moment gedurende de dag. Deze hoeveelheid hangt af van vele factoren: de taak waarin de persoon betrokken is; het tijdstip van de dag, bloedsuikerspiegel; recente hoeveelheid rust en slaap, algemene gezondheid, enz.

Gezien deze meerdere variabelen probeert Dynamical Neurofeedback® niet om hersengolven terug te brengen naar een verondersteld “gemiddeld” of “best” niveau. In plaats daarvan biedt Neuroptimal® eenvoudig het centrale zenuwstelsel informatie over wat het al heeft gedaan en stelt het de hersenen zelf in staat om de waarde van die informatie te ordenen. Het gebruik van de intrinsieke intelligentie van de hersenen om de hoeveelheid hersengolven die op elk specifiek moment nodig zijn voor dat individu te reguleren, is oneindig effectiever dan de taak over te laten aan zelfs de krachtigste computerprocessor.

Functionele targeting

Gezien de dynamische, niet-lineaire aard van de fysiologische functies van de hersenen, zou het ontwerpen van een neurofeedback systeem om specifieke aandoeningen of klachten te targeten, gelijk staan aan het najagen van zandkorrels in een zandstorm. Een speld laten vallen op een bepaald moment om een bepaalde functie of een andere aan te pakken, zal uiteindelijk de markering missen omdat de hersenen al “verder zijn gegaan”.

In plaats daarvan is Dynamical Neurofeedback® ontworpen om de elektrische activiteit van de hersenen te monitoren en – via hoorbare feedback onderbrekingen – de hersenen op de hoogte te stellen wanneer het de rand van stabiliteit in een bepaald functiegebied nadert. Er is niets intrinsiek problematisch aan het bereiken van de rand van stabiliteit; het is precies wat er gebeurt wanneer iemand gaat slapen. De overgang van waakzaam bewustzijn naar slaap verloopt via een turbulente overgang die wordt gekenmerkt door de plotselinge aanvang van stabiliteit: waakzaamheid stort in terwijl slaperigheid opkomt en vervolgens snel overgaat in lichte slaap.

Hoewel essentieel minstens een keer per 24 uur, zou deze natuurlijke overgang naar slaap problematisch zijn als deze zou plaatsvinden tijdens het rijden in de spits. Het Neuroptimal®-systeem geeft een signaal, of feedback, om de hersenen te waarschuwen dat zo’n overgang tussen staten op het punt staat te gebeuren. Deze melding zet de hersenen aan om te bepalen of de overgang wenselijk of problematisch is gezien de huidige omstandigheden.

Dynamical Neurofeedback® stelt de hersenen vervolgens in staat om opnieuw verbinding te maken met zijn eigen interne bronnen om te bepalen wat passend is in verschillende situaties en hoe het het beste met deze informatie kan omgaan. Het is de doorlaatbaarheid van het Neuroptimal®-systeem met de natuurlijke processen van de hersenen die Dynamical Neurofeedback® in staat stelt zulke positieve effecten te produceren voor zoveel mensen, ongeacht welke specifieke zorgen hebben geleid tot de Neuroptimal® neurofeedback-training. In plaats van “problemen najagen”, spoort het Neuroptimal®-systeem eenvoudig de hersenen aan om hun eigen interne, informatie-rijke benadering van de wereld te vinden in allerlei situaties. Deze niet-invasieve aanmoediging stimuleert de hersenen om terug te keren naar veel efficiëntere en effectievere werking, ongeacht interne en externe uitdagingen en eisen. Als gevolg daarvan verdwijnen symptomen en problemen eenvoudigweg, naadloos voor de meeste mensen.

Inhoud hierboven geleverd en auteursrechtelijk beschermd door Zengar Institute, Inc.