Privacy reglement & policy

PRIVACY REGLEMENT

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Eventueel worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Als jouw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

 De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 •  Voor het gebruik voor waarneming tijdens onze afwezigheid.

 •  Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 •  Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen en onze administrateur de debiteurenadministratie kan verwerken.

 

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats

 • Jouw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling •natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociale therpaie’

 •  de kosten van het consult

 

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan zo’n verzoek. Als je eens toestemming gegeven hebt om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen
Als je naar aanleiding van dit Privacy reglement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

 

PRIVACY POLICY WEBSITE

 

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.brain-fit.nl bezoekt.

 

Beheer

De website www.brain-fit.nl staat onder beheer van Brain-Fit, de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

 

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.brain-fit.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Brain-Fit zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 

Cookies

Brain-Fit maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Brain-Fit de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Brain-Fit maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Brain-Fit zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele bezoeker.

Brain-Fit maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Brain-Fit, de contactgegevens staan vermeld op de website.

Disclaimer
Brain-Fit is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden
Brain-Fit kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

• Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het ingevulde contact formulier.

• Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Brain-Fit denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

• Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan Brain-Fit zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

Beveiliging
De gegevens die de bezoeker aan Brain-Fit verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van bezoekersgegevens
De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Brain-Fit kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Brain-Fit voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.